1/2" Sq. Dr. 6 Point Semi-Deep Socket

Mô tả: 1/2" Sq. Dr. 6 Point Semi-Deep Socket
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Koken-Japan
Ngày đăng: 28-08-2014

Chi tiết sản phẩm

 
14301X D1 (mm) D2 (mm) l (mm) L (mm) Weight (g) Pcs
(mm)
8 13  24  60  72  10 
10 15.5  24  10  60  79  10 
11 16.7  24  11  60  82  10 
12 18  24  12  60  88  10 
13 19.2  24  13  60  92  10 
14 20.5  24  14  60  97  10 
15 21.7  29  15  60  125  10 
16 23  29  16  60  135  10 
17 24.2  29  17  60  142  10 
19 26.7  29  19  60  151  10 
21 29.2  29  21  60  170  10 
22 30.5  29  22  65  187  10 
23 31.7  29  23  65  192  10 
24 33  29  24  65  202  10 
26 35.5  29  26  65  218  10 
27 36.7  29  27  65  231  10