Tuýp lục giác đen

Mô tả: 1/2" (12.7mm) sq.
Impact
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Koken-Japan
Ngày đăng: 28-08-2014

Chi tiết sản phẩm

14300M D1 (mm) D2 (mm) l (mm) L (mm) Weight (g) Pcs
(mm)
8 14.5  25  80  137  10 
9 15.7  25  80  138  10 
10 17  25  10  80  140  10 
11 18.2  25  11  80  156  10 
12 19.5  25  12  80  162  10 
13 20.7  25  13  80  162  10 
14 22  25  14  80  174  10 
15 23.2  30  15  80  220  10 
16 24.5  30  16  80  232  10 
17 25.7  30  17  80  232  10 
18 27  30  18  80  232  10 
19 28.2  30  19  80  259  10 
20 29.5  30  20  80  265  10 
21 30.7  30  21  80  265  10 
22 32  30  22  85  290  10 
23 33.2  30  23  85  300  10 
24 34.5  30  24  85  329  10 
25 35.7  30  25  85  345  10 
26 37  30  26  85  350  10 
27 38.2  30  27  85  385  10 
28 39.5  30  28  85  390  10 
29 40.7  30  29  85  416  10 
30 42  30  30  85  457  10 
31 43.2  30  31  85  505  10 
32 44.5  30  32  85  542  10 
33 45.7  30  33  85  562 
34 47  30  33  85  570 
35 48.2  30  35  85  600 
36 49.5  30  36  85  635 
41 55.7  30  38  85  686